Bảo Hiểm Là Gì? Có Các Loại Hình Thức Bảo Hiểm Nào?

I. BẢO HIỂM LÀ GÌ?

Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung – quỹ bảo hiểm – nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường. Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại; bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra.

Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng,… Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm. Bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi ro. Mua bảo hiểm thực chất là mua sự an tâm, là đổi lấy cái sự không chắc chắn có khả năng xảy ra thiệt hại bằng sự chắc chắn thông qua việc bù đắp bằng tài chính.

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về bảo hiểm được xây dựng dựa trên từng góc độ nghiên cứu xã hội, pháp lý, kinh tế, kĩ thuật, nghiệp vụ…)

 • Định nghĩa 1: Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít
 • Định nghĩa 2: Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê

Bảo hiểm có thể định nghĩa là một phương sách hạ giảm rủi ro bằng cách kết hợp một số lượng đầy đủ các đơn vị đối tượng để biến tổn thất cá thể thành tổn thất cộng đồng và có thể dự tính được. Các định nghĩa trên thường thiên về một góc độ nghiên cứu nào đó (hoặc thiên về xã hội – định nghĩa 1, hoặc thiên về kinh tế, luật pháp – định nghĩa 2, hoặc thiên về kỹ thuật tính – định nghĩa 3).

Một định nghĩa vừa đáp ứng được khía cạnh xã hội (dùng cho bảo hiểm xã hội) vừa đáp ứng được khía cạnh kinh tế (dùng cho bảo hiểm thương mại) và vừa đầy đủ về khía cạnh kỹ thuật và pháp lý có thể phát biểu như sau: Bảo hiểm là một hoạt động qua đó một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ chức trả, tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê

II. BAO NHIÊU HÌNH THỨC BẢO HIỂM?

1. Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao động. Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội: Theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Công ước Giơnevơ năm 1952

 • Chăm sóc y tế
 • Trợ cấp ốm đau
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Trợ cấp tuổi già
 • Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Trợ cấp gia đình
 • Trợ cấp sinh sản
 • Trợ cấp tàn phế
 • Trợ cấp cho người bị mất người nuôi dưỡng.

2. Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm để hình thành quỹ bảo hiểm, và sử dụng quỹ để thanh toán các chi phí khám chữa bệnh cho người được bảo hiểm khi ốm đau.

3. Bảo hiểm kinh doanh

Trên góc độ tài chính, bảo hiểm kinh doanh là một hoạt động dịch vụ tài chính nhằm phân phối lại những tổn thất khi rủi ro xảy ra. Trên góc độ pháp lý, bảo hiểm kinh doanh thực chất là một bản cam kết mà một bên đồng ý bồi thường cho bên kia khi gặp rủi ro nếu bên kia đóng phí bảo hiểm. Do đó, bảo hiểm kinh doanh là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài chính thông qua sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

Đặc điểm của bảo hiểm kinh doanh:

 • Người tham gia bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm;
 • Là một biện pháp hiệu quả nhất cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an toàn với đời sống cộng đồng.

Nguyên tắc của bảo hiểm kinh doanh:

 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm cũng như doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tuân theo luật pháp quy định cho doanh nghiệp nói chung, và cho doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc lấy số đông bù số ít;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ nguyên tắc an toàn tài chính.

4. Bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm thương mại hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm thương mại chỉ những hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên cơ sở người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp đồng.

Nội dung Bảo hiểm thương mại: Nội dung của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ngoài mối quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng của mình (gọi là Người mua bảo hiểm) còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa người bảo hiểm gốc và người nhận tái bảo hiểm khi thực hiện tái bảo hiểm và bao hàm các hoạt động của trung gian bảo hiểm như: môi giới, đại lý…. Nhà bảo hiểm thương mại hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận trong việc đảm bảo rủi ro cho khách hàng của mình.

Lợi ích: Trong cuộc sống hàng ngày, lúc này hay lúc khác, dù không hề mong muốn và dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, người ta vẫn có thể phải gánh chịu những rủi ro tổn thất bất ngờ. Tác động của rủi ro làm cho con người không thu hái được kết quả như đã dự định trước và tạo ra sự ngưng trệ quá trình sản xuất, sinh hoạt của xã hội. Đó chính là tiền đề khách quan cho sự ra đời của các loại quỹ dự trữ bảo hiểm nói chung và hoạt động bảo hiểm thương mại nói riêng. Tồn tại song song với các quỹ dự trữ khác, Bảo hiểm thương mại đóng vai trò như một công cụ an toàn thực hiện chức năng bảo vệ con người, bảo vệ tài sản cho kinh tế và xã hội.

III. NÊN CHỌN CÔNG TY BẢO HIỂM NÀO?

Trên thị trường có quá nhiều công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhà nước, công ty bảo hiểm tư nhân, các công ty bảo hiểm nước ngoài… Và hàng ngày chúng ta nhận được bao nhiêu lượt tiếp thị thông qua các kênh truyền thông. Vậy chúng ta nên chọn công ty bào hiểm nào?

Lựa chọn hoàn hảo xin đưa ra 1 vài đơn vị bảo hiểm uy tín, để chúng ta thấy phù hợp, có cơ sở để chọn lựa

1. Bảo hiểm BẢO VIỆT

Công ty bảo hiểm Bảo Việt được người sử dụng rất quan tâm, kể cả trong nước và ngoài nước. Nhận được nhiều giải thưởng & được chứng nhận Quốc Tế, điển hình :
Tháng 09/2017, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận được các giải thưởng “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tốt nhất Việt Nam 2017” và “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Vì Sức khỏe Cộng đồng 2017” do tạp chí tài chính uy tín toàn cầu của Anh Quốc Global Banking & Finance Review bình chọn. Đây là sự ghi nhận mang tính quốc tế cho những nỗ lực của Bảo Việt Nhân thọ trong việc không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh doanh, củng cố hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như sự đóng góp không nhỏ vào các chương trình, dự án an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam trong năm 2017.

THƯ KHEN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC:
Ngày 30/03/2016, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ vinh dự là một trong những doanh nghiệp được đón nhận thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về những thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2011-2016.

khen thưởng
bằng khen bảo hiểm bảo việt

2. Bảo hiểm BẢO VIỆT có những dịch vụ nào?

2.1 Bảo hiểm Bảo Việt An Gia:

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Với sản phẩm Bảo Việt An Gia, bạn và gia đình sẽ thực sự yên tâm bởi mục tiêu là  “Chăm sóc sức khỏe của bạn”

Sản phẩm Bảo Việt An Gia mang đến cho bạn 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe với những quyền lợi nổi trội, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình.

– Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454.000.000 đồng/người/năm

– Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký

– Tùy ý lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh

– Dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí rộng khắp tại hơn 150 bệnh viện, phòng khám hàng đầu trên cả nước

Đối tượng bảo hiểm: Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi
Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam
Quyền lợi bảo hiểm chính: Điều trị nội trú do ốm đau, bênh tật, tai nạn  bao gồm cả biến chứng thai sản
Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

– Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn bao gồm cả biến chứng thai sản

– Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

– Bảo hiểm Sinh mạng

– Bảo hiểm Nha khoa

– Bảo  hiểm Thai sản

Thủ tục tham gia:

– Kê khai yêu cầu bảo hiểm đầy đủ và trung thực

– Trẻ em tham gia theo bố/mẹ: Chương trình không được cao hơn chương trình bảo hiểm của bố/mẹ và phải có giấy khai sinh kèm theo.

– Tất cả các quyền lợi bảo hiểm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.

2.2 Bảo hiểm Ung Thư:

Bảo hiểm bệnh Ung thư của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt là lựa chọn tối ưu giúp khách hàng bớt nỗi lo chi phí chữa trị bệnh ngay từ ban đầu, an tâm lựa chọn cho mình những giải pháp điều trị tốt nhất mà không cần phải lo nghĩ về gánh nặng tài chính.

Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Hơn lúc nào hết, họ cần có thêm chi phí hỗ trợ điều trị, chi trả tiền thuốc và các khoản chi phí không tên khác. Sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư là một giải pháp tối ưu, giảm bớt gánh nặng cho khách hàng.

1. Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

– Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm họ cảm thấy có ít lựa chọn.

– Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chuẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất.

– Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 5 năm mà không cần thẩm định gì thêm.

– Phí bảo hiểm hấp dẫn với thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện.

– Phí bảo hiểm được áp dụng cùng khung tỷ lệ phí theo định kỳ 5 năm.

– Phí bảo hiểm được thanh toán trong suốt thời hạn của hợp đồng bảo hiểm và được tái tục hàng năm.

2. Quyền lợi của sản phẩm Bảo hiểm bệnh ung thư

– Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư: tối đa lên tới 1 tỷ đồng.

– Quyền lợi trợ cấp nằm viện: tối đa 2 triệu đồng/ngày.

– Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư: tối đa 50 triệu đồng.

– Quyền lợi tử vong do tai nạn: tối đa 50 triệu đồng.

Các quyền lợi bảo hiểm độc lập nhau với các lựa chọn số tiền bảo hiểm tham gia hấp dẫn.

3. Điều kiện tham gia bảo hiểm

– Đối tượng tham gia: là bên mua bảo hiểm phù hợp với quy định của Bảo hiểm Bảo Việt

– Tuổi tham gia bảo hiểm: Tùy vào đối tượng tham gia, tuổi tham gia có thể từ 16 tuổi đến 55 tuổi (tái tục đến 65 tuổi).

– Số tiền bảo hiểm: 250 triệu đồng, 500 triệu đồng và 1 tỷ đồng

– Thời hạn bảo hiểm: Theo chu kỳ 5 năm và tự động tái tục hàng năm

– Phí bảo hiểm: Tính theo độ tuổi và áp dụng cùng khung tỷ lệ phí theo định kỳ 5 năm.

2.3 Bảo hiểm du lịch quốc tế

Chương trình bảo hiểm du lịch quốc tế – Flexi  sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của bạn trong mọi chuyến du lịch, công tác, thăm người thân, … Được thiết kế phù hợp với từng khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng, với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ toàn diện, bạn và gia đình sẽ an tâm tuyệt đối cả về tính mạng và tài sản trước mọi rủi ro không lường trước. 

1. Quyền lợi bảo hiểm và dịch vụ tiện ích

– Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm được chia làm 4 vùng từ Việt Nam đến Toàn thế giới tùy theo yêu cầu của Khách hàng.

– Quyền lợi bảo hiểm chính của sản phẩm (tùy theo chương trình lựa chọn) gồm:

Tai nạn cá nhân                    : lên tới 6.000.000.000VND/người.

Chi phí y tế                            : lên tới 3.000.000.000VND/người.

Vận chuyển y tế cấp cứu     : giá trị không giới hạn.

Bảo hiểm trong trường hợp Khủng bố cho tất cả các chương trình.

– Thời hạn bảo hiểm tối đa 180 ngày liên tục

– Áp dụng biểu phí ưu đãi nếu cả gia đình cùng tham gia một đơn bảo hiểm du lịch quốc tế

– Dịch vụ bảo lãnh và cứu trợ y tế khẩn cấp bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác trên phạm vi toàn cầu chỉ bằng 01 cuộc gọi tới:

– Các dịch vụ hỗ trợ du lịch miễn phí 24/7 như: Thủ tục làm thị thực, yêu cầu tiêm chủng, thông tin về đại sứ quán, văn phòng luật, cơ sở y tế…

2. Đối tượng bảo hiểm

Người Việt Nam hoặc nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 6 tháng tuổi tới 85 tuổi:

– Người lớn được quy định là người từ 17 đến 85 tuổi

– Trẻ em từ 12 đến 16 tuổi không đi cùng bố mẹ có thể được đăng ký mua bảo hiểm với mức phí áp dụng cho người lớn, nhưng chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo mức áp dụng cho trẻ em.

– Trẻ em từ 11 tuổi trở xuống phải có người lớn đi kèm và được bảo hiểm cùng với Người được bảo hiểm là người lớn.

3. Nơi khởi hành 

Nơi khởi hành phải từ Việt Nam.

Và còn rất nhiều gói Bảo Hiểm: bảo hiểm chơi GOLD, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa…

Tìm hiểu thêm các gói bảo hiểm BẢO VIỆT ở đây

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các công ty Bảo Hiểm sau để có nhiều lựa chọn tốt:

Vào đây để xem thêm công ty Ebaohiem

3. Bảo hiểm LIBERTY

Tập đoàn Liberty Mutual Insurance (Hoa Kỳ)

Liberty Mutual Insurance là tập đoàn bảo hiểm đa ngành toàn cầu. Tính đến ngày 31/12/2015, Liberty Mutual Insurance có tổng tài sản 121,7 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu 37,6 tỷ đô la Mỹ, và xếp hạng:

 • Thứ 3 nước Mỹ và thứ 6 thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và thiệt hại.
 • Thứ 78 trong danh sách các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ.

Liberty Mutual Insurance có hơn 50.000 nhân viên làm việc ở 900 văn phòng tại 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Liberty Mutual Insurance có mặt từ năm 2003 và trở thành một trong những công ty hàng đầu về Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Việt Nam)

Là thành viên của Tập đoàn Liberty Mutual Insurance, Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.

 • Năm 2003: Bảo hiểm Liberty thành lập Văn phòng Đại diện đầu tiên tại Hà Nội, đánh dấu việc có mặt tại thị trường Việt Nam.
 • Tháng 11/2006: Bảo hiểm Liberty nhận được Giấy phép thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn sở hữu của Mỹ tại Việt Nam.
 • Tháng 4/2007: Công ty Bảo hiểm Liberty bắt đầu cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tới những doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
 • Ngày 11/01/2008: Công ty Bảo hiểm Liberty chính thức được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm tới tất cả các khách hàng tại Việt Nam.

Lý do lựa chọn Liberty Insurance

1 – Liberty là tập đoàn bảo hiểm quy mô toàn cầu

Liberty Insurance là thành viên của Liberty Mutual được thành lập từ năm 1912. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành, Liberty biết làm cách nào để khách hàng hài lòng và tin cậy.

2 – Giải pháp bảo hiểm đa dạng

Mỗi sản phẩm bảo hiểm của Liberty là kết tinh của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Liberty có hàng loạt các giải pháp bảo hiểm đa dạng để khách hàng lựa chọn.

3 – Minh bạch và công bằng

Là tập đoàn đa quốc gia, Liberty hiểu rằng sự công bằng và minh bạch đã tạo nên lòng tin và là lợi thế để hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gắn bó cùng Liberty.

4 – Công nghệ quản lý tiên tiến

Tại Liberty Insurance bạn sẽ luôn gặp một đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Liberty cũng tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ để tối ưu hóa mọi quy trình quản lý và chăm sóc khách hàng.

Tìm hiểu thêm các gói bảo hiểm LIBERTY ở đây
Bảo Hiểm Là Gì? Có Các Loại Hình Thức Bảo Hiểm Nào?
5 (100%) 5 vote[s]
Like or Share cho bạn bè tham khảo
Facebook
Twitter
Pinterest